Usterka Bramy - jak samemu rozwiązać problem z napędem bramy przesuwnej

Posted By: Sebastian Mohl

Brama nie zamyka się lub nie otwiera się. 

Jeśli brama nie zamyka się lub nie otwiera do końca jednym słowem zatrzymuje się podczas pracy może to świadczyć o ustawionej zbyt małej sile przeciążenia lub awarii wózków bramowych.

Jeśli chcą Państwo usuniąć usterkę w takiej bramie należy rozsprzęglić napęd bramy przesuwnej i sprubować ręcznie zamknąć I otworzyć bramę upewniając się ,że otwiera się I zamyka bez wyraźnych oporów. W przypadku gdy ten warunek jest spełniony należy wezwać montera w celu regulacji wartości siły przeciążenia.

Jeżeli w którymś momencie podczas ręcznego przesuwania bramy przesuwnej wyczuwamy opory w pracy bramy możliwe jest wystąpienie awarii rolek w wózkach bramy przesuwnej . Jeśli rolki w wózkach pracują bez żadnych oporów inną możliwością jest jakiś przedmiot znajdujący się we wnętrzu szyny jezdnej I blokujący prawidłową pracę bramy przesuwnej. W przypadku bramy skrzydłowej możliwa jest awaria zawiasów bramy. W takich przypadkach gdzie coś blokuje płynne przesuwanie bramy, praca mechanizmu (zatrzymanie bramy po rozpoznaniu siły większej niż ustawiona siła przeciążenia) jest poprawna. Przypadek taki należy zgłosić wykonawcy bramy I wyeliminować awarie.